MENU
lăng mộ đá một mái vòm đẹp tại quốc oai hà tây

Click vào ảnh lớn để zoom

Quần thể Lăng Mộ Đá một mái vòm đẹp tại Quốc Oai – Hà Tây

Quần thể Lăng Mộ Đá một mái vòm đẹp tại Quốc Oai – Hà Tây

Kích thước mộ đá mái vòm chiều ngang 81cm, chiều dài 127cm.
0845.682.222